Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Ryes brigade

Historien om Ryes Brigade

Det undrer sikkert en del brødre at vi på generalforsamlingen mindes de afdøde brødre ved at fortælle at de er “gået til Rye´s Brigade”.

Her er en lille beretning som forhåbentlig forklarer hvorfor.

Baggrunden for Treårskrigen 1848-50

Langt tilbage i tiden dannede Ejderen grænsen mellem Tyskland og Danmark, derfor er Slesvig oprindelig gammelt dansk land. I 1848 hørte Slesvig under det danske monarki og det var Tyskland ikke begejstret for. I 1830érne og 1840érne voksede modsætningerne mellem Tyskland og Danmark.
Fra maj 1849 til 6. juli samme år var Fredericia belejret af Slesvig-holstenske tropper.
Byen blev bombarderet og dette kunne ikke fortsætte.
Byens fæstning manglede forstærkning men en sådan havde ikke mulighed for at komme ind, da hele byen var omringet. Derfor besluttede man at foretage et udfald mod den belejrende fjende.

Ordren lød:
“Kl. 1 i nat den 6 juli udføres følgende;”
– Avantgarden rykker gennem Kongens Port,
– Rye´s Brigade rykker langs stranden ud af fæstningen,
– Schleppegrels Brigade rykker senere ud af Kongens Port,
– Moltkes Brigade rykker senere langs stranden ud af fæstningen.

Men trods en nøje planlægning gik det galt for Avantgarden og Rye´s Brigade.

Det var nat og sigtbarheden var ringe og det værste var, at den danske styrke totalt manglede kendskab til terrænet omkring fæstningen, idet de kom fra Als og Århus.

Kampen om Treldeskanse – General Rye´s fald

Denne skanse, på fronten mod nord, var ukendt af Rye og først under udfaldet fik han orientering om at godt nok var skansen færdig men ikke armeret.
Kl. 3 om natten faldt General Rye sammen med mange andre danske soldater.
Det lykkedes dog til sidst danskerne at vinde.
Den nat mistede vi 512 mand og 1344 var sårede.
Så derfor går vore afdøde brødre til Rye´s Brigade.
( + Kjeld Bor, 2.kreds, Køge selskabet.)