Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

klumme i nr. 4_16

Identitetstyveri

Identitetstyveri bliver oftere og oftere omtalt i medierne – anvendelse af cpr- numre og andre person- oplysninger til kriminelle handlinger med voldsomme og langvarige og traumatiserende virkninger for de berørte.
Her drejer det sig om “identitetstyveri” i overført betydning, men følgevirkninger der vil kunne få tilsvarende alvorlige følger.

Civil indflydelse

Det militære islæt i forsvarets struktur og organisation på højere niveauer bliver mindre og mindre gennem et stadigt stigende antal civile. De er naturligvis sagligt, fagligt og effektivitetsmæssigt ikke ringere end det militære personel – på nogle specielle områder må deres faglige basis endda anses for bedre.
Men det bliver bekymrende og problematisk, når modeller og beslutninger i for stor udstrækning – udelukkende ? – styres af regneark med økonomital uden det hensigtsmæssige og nødvendige
islæt af militærfaglig baggrund, herunder den soldatens holdninger og den legale baggrund for virksomhedskulturen. (Desværre er disse forhold ikke kun begrænset til forsvaret, men er et gennemgående problem for alle politiske beslutninger).
Den tidligere kombination/fordeling, der var i god og effektiv balance er nu kammet over, hvilket kan være en del af årsagerne til mindre gode HR – målinger og omfanget af det militær personelsopsigelser. En anden årsag kunne være, at styrelser og i stadigt større omfang stabe fremtræder i civil påklædning – ikke kun for “rent civile”, men bredende sig ud til de militære samme sted, der har en valgmulighed.

Den militære Identitet reduceres

Regnearkene og den stramme driftsøkonomi sætter spørgsmålstegn ved ressourceforbrug til uddannelse i og indøvelse af og tidsforbruget til militære parader.

Den militære Identitet forsvinder

Negative kræfter både i og uden for forsvaret er begyndt at stiller spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige og tidssvarende ved brug af faner ved vore ceremonier (senest stort postyr ved Folketingets åbning 2016)

Vores værdier undergraves

Til seneste Landsbestyrelsesmøde måtte jeg til stor overraskelse og med stor bekymring erfare i kredses indlæg , at der er Brødre, der møder op til arrangementer uden “uniform” og i anden og “sjusket påklædning”.

Så er vi jo ikke udsat for tyveri, men går selv forrest i en kampløs overgivelse af værdier og identitet.

Brødrenes tøj

For ikke at blive misforstået, vil jeg gerne slå fast med syvtommersøm: Det er og bliver vigtigere at se Brødrene møde op frem for deres tøj.
Men, hvis vi virkelig mener noget med holdninger, traditioner, identitet, Kongehus og faner samt fædreland og vil stå ved det i alle sammenhænge og vil vi prøve at påvirke negative og nedbrydende tendenser andre steder i samfundet, så må vi starte med at holde egen sti ren.
Sagen – problemet – er ikke afsluttet med denne klumme. Det er et emne, der bør snakkes om og tages stilling til i alle Selskaber og Kredse i den kommende tid.
Vi må have stemning og udvikling vendt fra at det er slemt og besværligt at skulle klæde sig om, til at det er dejligt en gang imellem at tage det pæne tøj på, når vi skal mødes.
De der møder op traditionelt og standsmæssigt kan glemme “skideballen” personligt – blot de lige husker at påminde sidemanden, hvis han skulle være en af de få, der denne ene gang har sendt
“uniformen til rensning”.

Kommende forsvarsforlig

“Identitetstyveriet” bliver langt mere alvorligt, hvis det kommer til at få indflydelse på landes sikkerhed og vores frihed, ved at vores forsvar bliver for svagt til at sikre dette og/eller får en sådan forfatning, at vore alliancepartnere ikke kan/vil hjælpe os.
Derfor må vi alle aktivt prøve at påvirke beslutningstagere, holdningsdannere og medier til at få et kommende forsvarsforlig, der giver os et relevant, robust og fremtidssikret dansk forsvar
med klare opgaver, rammer og mål samt en struktur, organisation og økonomi i balance – både på kort, mellemlangt og langt sigt” (jf. Folk og Sikkerheds Forsvarsrapport)

Tak for 2016.

God og vederkvægende jul samt godt og helsebevarende nytår.
med broderlig hilsen KE