Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

DSM

Fakta om DSM

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd

– er stiftet den 20. april 2006 af Danske Soldaterforeningers Landsraad, Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldaterforening.

Den 8. april 2008 er De Danske Forsvarsbroderselskaber indtrådt i DSM.

DSM’s formål og opgave er at varetage og koordinere det ledende samarbejde mellem de  nævnte organisationer ved:

at varetage soldaterforeningsbevægelsens information til og kommunikation med Forsvarets øverste ledelse og andre komponenter i og med tilknytning til Forsvaret.

at engagere sig i forhold, der relaterer til det danske forsvar, til dels i samarbejde med Folk & Forsvar

at gennemføre udadvendt information til offentligheden med støtte til Forsvaret og stillingtagen til forsvarspolitiske forhold etc.

DSM har til opgave at varetage soldaterforeningsbevægelsens interesser i Folk & Forsvar. For at opfylde denne opgave tilstræbes til stadighed at have mindst én repræsentant i Folk & Forsvars bestyrelse.

DSM er bindeled til landets regionale “soldatersamvirker” og med virker aktivt til at udbygge disse.

Der gennemføres løbende kontaktmøder med samvirkeledelserne.

DSM’s ledelse består af præsidenter/ landsformænd for Danske Soldaterforeningers Landsraad (Hærens soldaterforeninger samt DBB), Marineforeningen, Flyvevåbnets Soldaterforening og De Danske Forsvarsbroderselskaber.

Herunder ses organisationsdiagram for DSM (tal er fra 2014)