Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

BØFFELKOBBELHUSET

BØFFELKOBBELHUSET

En af Forsvarsbrødrenes hjørnestene

Fra kådnersted* til nationalt mindesmærke.
(* Sønderjysk ord for husmandssted.)

Som grænseegn har Sønderjylland mange historiske og smukke mindesmærker – Dybbøl Mølle som det mest berømte, men også huset i Bøffelkobbel med “Graven i haven” indtager en ganske særlig plads.

Den ældre generation og så godt som alle Forsvarsbrødre kender med bestemthed de første linier i digteren Holger Drachmanns smukke digt

“De vog dem, vi grov dem en grav i vor have”

Ordene, som gjorde graven landskendt, skrev Holger Drachmann (1846 – 1908) efter et besøg i det gamle danske land, da han i 1877 udgav bogen “Derovre fra Grænsen”.

Begivenheden, som gjorde huset med graven landskendt, fandt sted under den 2. Slesvigske krig, da der den 22. februar 1864 foregik en fægtning ved den forpostlinie, som gik fra Vemmingbund ved Stenbæk, langs med udkanten af Bøffelkobbel, videre til Stenderupskoven, over Torvemosegård til højre mod Alssund ved Ravnskobbel med en enkelt fremskudt post ved Sandbjerg.

Efter at de danske tropper tidligere på året i ly af nattens mørke havde forladt Dannevirke og i det barske vintervejr havde stridt sig tilbage mod henholdsvis Dybbøl og Fredericia, gik størsteparten af hæren i stilling i området omkring Dybbøl. Dybbølstillingen var blevet påbegyndt i 1861, men var ikke færdig udbygget, da tropperne gik tilbage fra Dannevirke.

Som skik og brug dengang var, blev soldaterne underbragt i kvarter på gårde eller i anden bebyggelse, og ved Bøffelkobbel var nogle soldater da også blevet underbragt hos familien Fink i Bøffelkobbel, hvor de gennem flere døgn blev beværtet med varm øl, mælk og kaffe.

I tiden op til det endelige slag ved Dybbøl 18. april 1864 foregik der fra begge side rekognosceringer og sonderinger, og under træfningen ved Bøffelkobbel den 22. februar mistede 2 danske soldater livet. De to var

Dragon Jens Christensen,
Spjellerup på Stevns
fra 4. Dragonregiment,
stamregiment til det nuværende Jydske Dragonregiment

og

Infanterist Hans Hansen, Kyse
fra 18. Regiments 1 Bataljon,
en af stamenhederne til det nuværende Jægerkorps

Dragon Jens Christensen blev skudt, medens han var på vej tilbage for at melde om Prøjsernes gennembrud af forpostlinien. Han blev af Kathrine og Jørgen Fink båret ind i parrets seng, hvor han døde. Om infanteristen Hans Hansen fortælles, at han af ukendte årsager var blevet bragt ind i huset hos Finks. De to døde blev af Jørgen Fink begravet i forhaven. Soldaterne blev begravet uden kiste, men broderligt dækket af dragonens blå kappe.

Den 20. maj 1941 afslørede De Danske Våbenbrødre en mindetavle for Kathrine og Jørgen Fink på huset i Bøffelkobbel.

Den endelige tilknytning til De Danske Forsvarsbrødre skete, da De Danske Forsvarsbrødre i 1980 erhvervede det gamle hus med den navnkundige krigergrav.

I 1988 blev huset fredet og ” Den selvejende institution Bøffelkobbelhuset” blev en realitet. I fredningsbeskrivelsen for huset står blandt andet anført, at “Selve huset er velbevaret og står i sit ydre uforandret fra 1864”. “At ejendommen indgår som et minde om begivenhederne dengang og skal ses i sammenhæng med andre minder fra begivenhederne i 1864, navnlig national parken Dybbøl skanser og er dermed af væsentlig kulturhistorisk betydning.”

Til huset er der anført eksisterende bindinger, idet det daværende Kongelige Krigsministerium i 1886 fik tinglyst ret til at bevare og vedligeholde graven og et stykke af haven, i alt 84 m2 .

Det tjener De Danske Forsvarsbrødre til ære, at de med erhvervelsen af huset har medvirket til at bevare et så smukt og værdigt symbol på vort nationale sindelag samtidig med, at vi aktivt medvirker til at bevare et nationalt mindesmærke for eftertiden!

Bøffelkobbelhuset blev i 2009 overdraget til Dybbøl Mølle Fonden.


Husets adresse er: Amtsvejen 4, Bøffelkobbel, 6400 Sønderborg.

Sønderborg – selskabet arrangerer hvert år den 22. februar kl. 11 en kort mindehøjtidelighed og en kransenedlægning på graven, hvortil alle er meget velkomne.

Litteratur:
Bøffelkobbelhuset 1864 (1996) / Ole Andersen
På forpost ved Dybbøl i krigen 1864 ( 2000) / Rolf Christensen og Anders D. Henriksen

Bøffelkobbelhuset er endvidere omtalt i folderen “Museer i Sønderborg og omegn”, som fås på alle turistkontorer.