Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Klumme i nr. 2_15

Under pres

Den generelle globalisering og den stigende polarisering af det danske samfund sætter de danske værdier og  deres “rødder” – såvel deres oprindelse som dagens forsvarere – under pres.  Pres er ok og udviklende, så længe man ikke aktivt vil ændre dem og erstatte dem af andre medbragte og importerede.  Vores bidrag til bevarelse og “håndhævelse” af vore værdier gør, at vi stadig er levedygtige.

Den danske soldats kvalitet

Den hastige og foruroligende negative udvikling i den regionale sikkerhedspolitiske situation har overhalet udviklingen (læs “afviklingen”) af dansk forsvar. Dansk indsats – spec. den danske soldats kvalitet –  i de internationale missioner har i de eneste årtier været højt anerkendt såvel nationalt som af vore internationale samarbejdspartnere. Fokuseringen på løsning af disse opgavetyper – såvel vedr. materiel som uddannelse af soldater og deres førere og ikke mindst prioritering af penge – har medført, at specielt hæren ikke længere har evne, færdigheder og kapaciteter til at kunne løs operationer selvstændigt.

Penge

Væsentlig støtte udefra – afhængighed – mht. blandt andet ildstøtte (artilleri), luftværn og kommunikation samt taktisk lufttransport mv. er blevet nødvendig. Den nødvendige opprioritering af opgaverne i Arktis vil også komme til at kræve flere penge.  Ændringerne i dollarkursen medfører, at beslutningen om udskiftning af F-16 med nye kampfly ændrer sig i en dyrere retning. Ud over, at der bliver intern konkurrence om fordelingen de rådige midler, vil det øgede ressourcebehov komme på kollisionskurs med samfundets stadigt stigende behov til velfærd, sundhed og uddannelse.

2 % af BNP til forsvarsformål

Noget skulle politisk værer muligt, da den danske Forsvarsminister for nylig har lovet NATO, at vi vil leve op til NATO målet om brug af 2 % af BNP til forsvarsformål. Samme minister udtaler, at hverken forsvaret eller politikerne ønsker flere penge for at kunne leve op til løsningen af de stillede opgaver. Rigtigheden af denne påstand kan ikke modbevises. Men er den rigtig, så må vi se på, hvorvidt opgaveanvisningen er rigtig og tilstrækkelig og tidssvarende. Vi tjener således os selv – og støtten til forsvaret – bedst ved ikke at kritisere den aktuelle løsning;  vi skal bruge energien på at få politikerne til  i større udstrækning at tilpasse opgaverne til situationens – truslens /risikoens udvikling.   Det er spild af energi at påvirke dem, som er enige med os.  Det er nytteløst at prøve at “omvende” dem, der på “religiøs” vis står på modsatte fløj af spektret.

Det kræver engagement

Vi skal finde/definere midtergruppen – tvivlerne – de mindre vidende – og forsøge at få dem til at forstå  behovet for et robust og sikkert samfund, der kan løse sine opgaver med en vis grad af selvstændighed og uden at blive for afhængig af andre.

Dette kræver engagement af den enkelte Broder og aktivitet i alle Selskaber, hvis indsats og virke er forudsætning for al udvikling samt styrke – flere medlemmer i Forsvarsbrodersagen.  Konstant anvendelse af “forsvarsbrodermetoden” og  projekterne udsendt forud for og behandlet på seneste Landsbestyrelsesmøde –  og taget op igen på førstkommende Landsmøde.

Flagdagen

Vi skal fortsat bakke op om og styrke Flagdagen. Deltage, hvor der er arrangement og gå forrest/tage initiativ til et arrangement, hvor det mangler. Det er ikke et spørgsmål om soldater og en kaserne; flagdagen er til for at hædre indsatsen af soldaten og hans pårørende.

Faner i hovedstaden

Jeg er meget glad og pavestolt samt yderst tilfreds med Forsvarsbrødrenes omfanget af Forsvarsbrødrenes deltagelse i Faneparaden til vor Høje Protektors fødselsdag den 16. april. Ud over antal og fremmøde kommer flot fremtræden og korrekt påklædning med bæring af medaljer på stadigt stigende rigtig måde.

Det glæder mig på Majestætens vegne og i samvær med de øvrige tre DSM formænd. Mange tak skal I have.

Begrænsende faktorer:

 • Af hensyn til andre og højere prioriterede aktiviteter i området skulle vi være på plads senest kl. 11.20 og kunne tidligst afmarchere, når publikum havde forladt Slotspladsen.
 • Forholdet også påvirket af øgede sikkerhedsforanstaltninger efter terrorangrebet,
 • Der kunne ikke skaffes musik til tilbageturen, hvilket må prioriteres højere næste gang.
 • På grund af  Metrobyggeri, vejarbejder og fjernvarmeprojekter samt
  renovering af Regentpalæet var de valgte ruter eneste mulige.
  Slutresultatet blev bedre end planlagt, da vi skulle have gået “gåsegang” på Bredgade.
 • Rekvirerede højttalerstøtte blev ikke effektueret.
 • Rettidig og korrekt tilmelding kunne have reduceret problemer omkring transport, udlevering af faneplader forfriskning.
 •  Andre problemer mht. at “høre og forstå” er et tovejsproblem – som altid: Instruktionen kan forbedres og deltagerne kan udvikle deres evne til forstå og rette sig efter den.

MBH ke