Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Klumme i nr 2_16

Travlt år

Resten af året 2016 bliver en travl, hektisk og krævende periode både internt og eksternt.

Flere nye Brødre

Internt skal arbejdet vedrørende begrænsning af medlemstilbagegangen og øge tilgangen startes op  og gerne være klar til videre behandling på årets Landsmøde.

Der tages som tidligere informeret om udgangspunkt i, at den alt afgørende faktor for udmeldinger hhv. anmodning om optagelse skal findes i forholdene omkring Selskabernes aktiviteter og i deres kontakt til deres Brødre.

Den nedsatte arbejdsgruppe skal derfor i direkte samarbejde med udvalgte Selskaber (relativ stor fremgang hhv. tilbagegang)  prøve at finde et mønster – analysere sig  frem til årsagerne primært indenfor disse områder, men også gerne andre udslagsgivende forhold. Jeg er sikker på, at alle Selskaber, der kontaktes åbent, villigt og konstruktivt støtter op om arbejdsgruppens henvendelser.

Er der andre Selskaber, der mener  at have fundet gode idéer til at få nye medlemmer eller have fundet ikke hidtil alment kendte årsager til udmeldelser, så kontakt arbejdsgruppen via Landssekretæren.

Danske Soldater- og Marineforeninger

Et andet  vigtigt, men mere langsigtet emne, er den generelle fremtidssikring af “soldaterforenings-bevægelsen” gennem accept og udbredelse af kendskabet til  “Danske Soldater- og Marineforeningers” (DSM) organisation og vigtige/nødvendige virke, visuelt startende op med større og bredt brug af DSM´s LOGO samt omtale på de tilsluttede organisationers hjemmesider. Se omtale andet steds i bladet.

Hjælp til politikerne

Eksternt skal vi – igen – til at hjælpe politikerne overfor embedsmænd med “regneark” i deres stillingtagen til vigtige beslutninger, der vil få afgørende indflydelse på et robust og sikkert samfund for den enkelte borger.

Det drejer sig om Politiets utilstrækkelige kapaciteter og indkøb af nye kampfly samt kommende forsvarsforlig – ikke nævnt i prioritetsrækkefølge, men i den tidsmæssige orden, hvori der skal træffes beslutning.

Debatten om Forsvarets indsættelse til aflastning af Politiet er både på det politiske niveau og mediemæssigt løbet af sporet.

Det har primært drejet sig om, hvorvidt forsvarets  personel  har den fornødne uddannelse eller ej. Selvfølgelig har de ikke umiddelbart den nødvendige detailtræning til løsning af politiopgaver, men den vil de relativt hurtigt kunne bibringes gennem intensiv træning.

Langt vigtigere er det principielle spørgsmål om anvendelse af det militære forsvar overfor landets befolkning – gennem generationer en politiopgave.

Politiet er uden tvivl stærkt overbelastet på grund af terrorbevogtning og kontrol med flygtninge og migranter. Ud over det principielle spørgsmål kan man ikke tage kapaciteter fra Forsvaret og lade dem løse politiopgaver, uden at efterlade militære opgaver uløste.

Hvis det besluttes må det være et ufravigeligt krav, at den nødvendige udannelse er givet forud, at opgaverne er afgrænsede og klart definerede samt begrænset i tid og indsættelsesområde fx. bevogtning af flygtningelejre og skarpt afgrænsede dele af grænsekontrol. Bevæbning skal naturligvis være afpasset opgaven og mindst på lige fod med politiets i tilsvarende opgaver.

Beslutning om anskaffelse af nyt kampfly, som vi ubetinget skal have, trænger sig stærkt på – senest før/efter sommerferien. Vi skal  og kan på ingen måde blande os i hverken typevalg eller antal – det har kun specialister viden og baggrund til.

Men vi bør være rede til at udtrykke vores helt klare mening om finansieringen. Næppe i detaljer hvordan, men under alle forhold hvordan ikke.

Finansiering indenfor såvel  det nuværende eller endda et evt. udvidet budget er umuligt og urealistisk. En leasingmodel vil måske være en betalingsmæssig overkommelig likviditets mulighed, men vil med stor sandsynlighed totalt ødelægge fornuftig drift og anskaffelser i de to øvrige værn i hele betalingsperioden – på 10 – 20 år.

Betalingen er fordelingspolitik, som vi ikke rigtigt kan blande os i og ikke skal beskæftige os med – med mindre den valgte model påvirker faktorer omkring det robuste og sikre samfund på en uacceptabel negativ måde.

Hermed er vi ovre i det kommende forsvarsforlig fra 2017, som vil blive taget under yderligere behandling i FB 03/2016.

MBH og god Forsvarsbrodersommer KE