Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Klumme i nr 1_16

“Hvad kan det nytte” blev det pacifistiske slogan efter nederlaget i 1864 og primært markedsført af de udbrydere fra Venstre, der dannede Det Radikale Venstre. Holdningen blev mere eller mindre bevaret ad mange snørklede omveje indtil Danmark med den aktive indsats på Balkan og den efterfølgende aktivistiske udenrigspolitik endelig kunne løfte hovedet og ranke ryggen blive accepteret som en ligeværdig partner og allieret.

Desværre ligger holdningen stadig dybt i danskernes væremåde,  når noget er ved at løbe af sporet. Det kan ikke nytte – det hjælper ikke – ændrer intet, hvis vi nu alligevel mander os op og deltager aktivt i debatten eller i det mindste stiller kritiske spørgsmålstegn ved de politiske løsninger, der oftest er tilvejebragt via embedsmændenes “regneark”.

En “ommert”

Det seneste Beredskabsforlig viser heldigvis det modsatte. Den befolkningsmæssige modstand mod såvel for store og urealistiske besparelser som en mindre brugelig struktur og organisation, der ikke på nogen måde levede op til folks fornuftige forventninger om et robust og sikkert samfund med tryghed for den enkelte, medførte at forliget blev taget af bordet og arbejdet genstartet – en rigtig fornuftig “ommert”.

Folk og Sikkerhed havde en meget stor rolle at spille i dette arbejde. DFB er aktive medspillere i Folk og Sikkerhed. Forsvarsbrødrene har – igen – bevist, at vi er både levedygtige og tidssvarende samt nødvendige.

Folk og Sikkerheds nye formand – Peter Michael Andersen – har slået sin og organisationens holdning fast bl.a. gennem det senest fordelte “holdningspapir”. Sekretariatet har fået såvel ny adresse som ny leder og er kommet rigtig godt fra start på facebook – et medie som Præsidenten personligt dog ikke vil kunne findes på.

Flagdagen

Flagdagen bliver stadig mere og mere forankret i Folk og Sikkerhed, der bl.a. bidrager til at kommunerne bliver stadig aktivt medinddraget i arrangementerne, der er den bedste og største anerkendelse samfundet kan give alle udsendte, veteranerne og ikke mindst deres pårørende.

Reduceret til en milits

Den danske hær er blevet reduceret til en milits, der ved løsning af mange almindeligt forekommende opgaver er afhængig af støtte udefra – kampvogne, panserværn, artilleri, luftværn, kommunikation mv.

Flere af søværnets skibe mangler såvel besætninger som våben – og radarsystemer. Kapaciteter til opgaveløsning i Østersøen er forsvundet og kapaciteter til varetagelse af opgaver i Arktis er for små og få eller ikke eksisterende – begge områder med stigende trussel og/eller betydning for dansk sikkerhed.

Beslutning om erstatning for flyvevåbnets F-16 bliver gang på gang udskudt i en situation, hvor behovet for kapaciteten er stigende – provokationer fra østlig retning og nødvendig hjælp og støtte til De Baltisk lande og Polen.

Der er heldigvis ved at tegne sig et billede af, at sikkerhedspolitiske interesser og prioriteringer trækker i retning af noget der kommer tættere på nationens direkte interesser og sikkerhed – en ændring fra diffus spredt idealisme til mere realistiske og opnåelige tiltag. Her må politikerne have hjælp og støtte i deres arbejde med såvel vælgere som “regnearkembedsmændene” –  der skal flere penge til for at forsvaret igen kan blive troværdigt.

Vi må og skal bruge vores energi og netværk til at påvirke denne proces; det kan nytte, som bevist ved eksemplet om Beredskabsforliget. Folk og Sikkerhed starter et projekt op til dette formål i løbet af vinteren.

Danske Veteranhjem

Fonden Danske Veteranhjem er gået i gang med en forankringsproces med henblik på af anvende de 5 forudgående års  erfaringer samt skabe en mere robust organisation for det større ansvar – kommende store investeringer og snart 5 veteranhjem. Formanden for Hærens Konstabel og Korporalsforening (HKKF) Flemming Vinther har efter aftale med Forsvarsministeriet og accept fra Fondens bestyrelse  påtaget sig dette vigtige og omfattende arbejde.

Der har indtil nu været afholdt tre møder og det er hensigten at have de principielle dele på plads  i løbet af foråret 2016. Hertil kommer, at ændringerne gerne skulle bidrage til mere ro og stabilitet, hvor der er tendenser til manglende forståelse for hensyn og helhed samt “den samfundsskabte virkelighed”.

Aktionen starter nu

Årets nedslående,  men ikke helt uventede nyhed var medlemstallet pr. januar 2016: 8.828 – en nedgang på godt 750 eller ca. 8 procent. Aktioner overfor dette skal være alle Forsvarsbrødres, alle Selskabers, alle Kredses og Landsbestyrelsens vigtigste overvejelsesemne frem til Landsbestyrelsesmødet i marts 2016 og fremefter.

Med Broderlig Hilsen KE