Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Dybbøl 150 år

D Y B B Ø L    18.  a p r i l     2 0 1 4

1 5 0  året for forudsætningen for vores oprettelse. De Danske Forsvarsbrødre deltog i højtideligholdelsen af 150 året for slaget på Dybbøl med mere end 35 faner og knap 100 Brødre.
De deltagende Selskaber strakte sig fra Aalborg i nord til Tønder i syd, fra Bornholm og Stevns i øst og til Ringkøbing i vest.
På trods for de “dystre” udsigter vedr. “ligeværdig og afbalanceret” antal faner mellem de to deltagende nationer lykkedes det at få 20 danske militære faner med ved den militære ceremoni til Kranselægningen ved krigergravene – heraf Landsfanen fremført af Fredericia Selskabet og 5 fra 11. kreds.
Det var et særdeles værdigt og flot fremmøde, når man tager de usikre vilkår og den sene planlægning i betragtning.
Hertil så skal lægges de prioriteringer som Selskabernes fanebærere og faneløjtnanter må træffe, når dagen nu falder næsten midt i en påskeferie.
Deltagelsen bekræfter og understreger, at vi er både tidssvarende og levedygtige.
Vi understregede vores oprindelse og hædrede vores rødder gennem sted og antal fremmødte Brødre og faner med fanebånd
“Dybbøl 1964 – 1964” og nu med faneplade for 18. april 2014.
Det er sådan en dag man er glad, stolt og taknemmelig over at være Forsvarsbroder. Hjertelig tak for såvel fremmøde som fremtræden – I gjorde vores sag ære.

KE

Her er billede fra Dybbøldagen taget af redaktøren og konen