Medlemsblad

Forsvarsbroderen er De Danske Forsvarsbroderselskabes medlemsblad

Bladet udkommer 4 gange om året. 1. februar, 1. maj, 1, august og 1. november
Der er deadline for stof til bladet nr. 1 – 25. december – nr. 2 – 25. marts – nr. 3 – 25. juni – nr. 4 – 25. september.
Forsvarsbroderen trykkes i 3200 eksemplarer.

Desværre abonnerer ikke alle selskaber på bladet, men der kan heldigvis tegnes personligt abonnement
for kun 80,- kr om året – så får du alle 4 numre sendt med posten
Forsvarsbroderen kan bestilles hos Hanne Pedersen
Telefon 86 96 10 81 eller på mail: abonnement@dfbmail.dk