10. kreds

10. kreds : Bornholm

1 selskaber med i alt 143 medlemmer

Selskabet Forsvarsbrødre-Foreningen på Bornholm af 1881

Stiftet den 05-11-1881. 143 medlemmer

Formand
Kurt Jørgensen
Hallandsvej 2
3700 Rønne
Mobil: 21 18 72 37
Kasserer
Nina Vibe
Chamottevej 7
3700 Rønne
Tlf. 29 27 20 08